Bóng đá Việt nam đang đi xuống qua mỗi thời kì

20/12/2013 12:21
Long Nhất

Thời thế đã thay đổi, không biết sau này Lào có đáng ngại nữa không?650-d2a9c4747e805865a26b5e978d527c48_2i9_2i9mh1ebaom2s(vitalk)

 

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận