Mới nhất
Trên 80% dân TP.HCM hài lòng, số liệu có thực chất?

Trên 80% dân TP.HCM hài lòng, số liệu có thực chất?

TTO – Năm 2017, qua khảo sát tỉ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với dịch vụ công của TP.HCM đạt...