Mới nhất
Thói quen người Việt cần bỏ: Dùng trái cây ngay sau bữa ăn

Thói quen người Việt cần bỏ: Dùng trái cây ngay sau bữa ăn

Không nên ăn hoa quả ngay sau bữa chính Rất nhiều người cho rằng ăn trái cây tráng miệng sau bữa chính...

Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn cai thuốc lá?

Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn cai thuốc lá?

Cai thuốc là quá trình khó khăn nhưng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe Nếu bỏ thuốc lá, mọi người có khuynh...

Đến bao giờ người Việt mới thay đổi được văn hóa uống rượu?

Đến bao giờ người Việt mới thay đổi được văn hóa uống rượu?

Tôi có gần 30 cậu bạn chuyên nhậu nhẹt. Ba phần tư trong số này thành công nhờ chứng khoán,...