Mới nhất
Già hóa thành công

Già hóa thành công

“Muốn sống bao lâu? Muốn chết ở đâu? Chết như thế nào?” là ba câu thường được giới nghiên cứu...

Vỡ đê có kế hoạch

Vỡ đê có kế hoạch

Qua những phát ngôn như “vỡ đê có kế hoạch”, dư luận, người dân nhận ra được đâu là lãnh đạo gần dân, lo lắng cho dân. Đâu...

Đạo văn trong giáo dục

Đạo văn trong giáo dục

Ngày tôi đi học, hầu như không có khái niệm văn mẫu. Lúc đó, sách tham khảo có rất ít, mà thường...