Mới nhất
Xác suất bị mảnh vỡ trạm không gian Trung Quốc rơi trúng đầu là bao nhiêu?

Xác suất bị mảnh vỡ trạm không gian Trung Quốc rơi trúng đầu là bao nhiêu?

TTO – Cơ quan Không gian Trung Quốc cập nhật gần như mỗi ngày về vị trí của trạm...