Mới nhất
Những hồ băng tự nhiên tuyệt đẹp vào mùa đông

Những hồ băng tự nhiên tuyệt đẹp vào mùa đông

TTONhiệt độ xuống thấp vào mùa đông có thể khiến những mặt hồ, con sông, dòng suối đóng băng. Sự kết hợp...