Mới nhất
Người chết giết kẻ còn sống – Sao không?

Người chết giết kẻ còn sống – Sao không?

Theo LG – BS Phạm Việt Hải, đây là một trong những vụ án ly kỳ nhất trong cuộc đời làm nghề giải phẫu tử...

“Nghịch tử” 17 tuổi giết cha

Giận cha, cậu thanh niên 17 tuổi hết lần này đến lần khác dùng đủ loại hung khí...