Mới nhất
Dùng súng đồ chơi cướp tiệm vàng

Dùng súng đồ chơi cướp tiệm vàng

Lang thang, không nghề nghiệp, gã thanh niên mới lớn nghĩ ra kế mua súng đồ chơi đi cướp...