Mới nhất
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

– Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam là phát huy sức mạnh...