Mới nhất
Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền có phiên âm khác thế nào tiếng Trung?

Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền có phiên âm khác thế nào tiếng Trung?

Trước ý kiến cho rằng đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của PGS Bùi...

Đón xem mưa sao băng lớn nhất năm vào đêm nay

Đón xem mưa sao băng lớn nhất năm vào đêm nay

 Những người yêu thiên văn ở Việt Nam sẽ được ngắm trận mưa sao băng lớn nhất năm 2017, Geminids, đạt cực điểm...