Mới nhất
Tòa nhà lớn nhất thế giới đủ chứa 20 nhà hát Opera Sydney

Tòa nhà lớn nhất thế giới đủ chứa 20 nhà hát Opera Sydney

Trung Quốc vừa khánh thành New Century Global Center – tòa nhà đứng độc lập lớn nhất thế giới – ở...