Mới nhất

Rùng rợn 7 thanh sắt cắm vào cổ

Điều đáng ngạc nhiên đó là người đàn ông bị nạn này vẫn sống sót. Anh Long Chao khi đang làm việc với một máy nắn thẳng...