Mới nhất
Stress vì suốt ngày bị mẹ tôi chửi mắng

Stress vì suốt ngày bị mẹ tôi chửi mắng

Tôi không muốn sống trong gia đình này nữa, nó không làm tôi hạnh phúc.  Tôi 16 tuổi, tên Thư, sống trong một gia đình...

Vợ chồng tôi mệt mỏi vì ba mẹ chồng khoe khoang, sĩ diện

Vợ chồng tôi mệt mỏi vì ba mẹ chồng khoe khoang, sĩ diện

Ông bà, nhất là mẹ chồng tôi luôn đi khoe với mọi người là vợ chồng tôi khá lắm, mua được bao nhiêu...