Mới nhất
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

Sáng 13/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm sau, theo đó, lương cơ sở...