Cảnh sát cơ động sẽ có máy bay, tàu thủy

24/12/2013 18:58
Tường Vân

Thường vụ QH đã thông qua Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Theo đó, lực lượng này được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy.

Tại phiên họp của UB Thường vụ QH hôm nay (24/12), nói về việc triển khai thực hiện Hiến pháp mới thông qua, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng việc cụ thể hóa các quyền tự do, dân chủ là ưu tiên số một cần làm trước.
Cùng với đó là các văn bản pháp luật cho việc tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp và tái cơ cấu nền kinh tế. “Cái gì chưa cần thiết thì có thể lùi lại, đưa ra khỏi chương trình”, ông Hùng nói.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý một lần nữa nhấn mạnh: Khi Hiến pháp mới có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2014 tới, các quy định đều có hiệu lực trực tiếp, trong đó có các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, ngoài một số vấn đề cần luật có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục.
Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp mới là quá gần nên phải nhanh chóng làm ngay một số việc.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Minh Thăng

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Minh Thăng

Trong đó ưu tiến số một là rà soát những luật cũ, có quy định nào trái với Hiến pháp mới thì phải sửa ngay, nếu không cũng phải có văn bản hướng dẫn để thi hành theo Hiến pháp mới chứ không để theo luật cũ nữa, ông Hiện nhấn mạnh.
Việc thứ hai có thể chậm hơn một chút là xem xét những quy định pháp luật không trái Hiến pháp nhưng chưa đầy đủ, để sửa đổi cho phù hợp, cập nhật với Hiến pháp mới.
Còn việc dài hơi hơn là luật hóa những vấn đề Hiến pháp đã nêu nhưng chưa có luật, đặc biệt là các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Cùng với công tác làm luật, UB Thường vụ QH cũng lưu ý công tác tuyên truyền Hiến pháp mới trong quần chúng. Dự kiến sẽ có một hội nghị trực tuyến và được truyền hình trực tiếp thực hiện vào tháng 1/2014 để phổ biến Hiến pháp.
Thường vụ QH cũng đặt vấn đề tổ chức biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp. Với tư cách cơ quan tham gia phối hợp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Nguyễn Văn Pha lưu ý tiết kiệm, hết sức tránh phô trương, tốn kém trong việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp.
Tại phiên họp cuối năm nay, UB Thường vụ QH cũng thông qua Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Theo đó, lực lượng này được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng hiện đại. Chính phủ sẽ có quy định chi tiết nội dung này.
Theo Pháp lệnh, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát cơ động là thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật.
Pháp lệnh cũng quy định việc nổ súng của cảnh sát cơ động trong trường hợp xảy ra bạo loạn, tụ tập đông người phá rối an ninh do Bộ trưởng Công an quyết định.
Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

(Tri Thức Trẻ)

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận