Con 'quan' được tuyển dụng công chức sai quy định đã sát hạch lại và xin...giữ làm quan: Đúng quy trình?

14/11/2017 15:09
Mèo Moon

7 người là hậu duệ, 6 người thuộc nhóm quan hệ và tiền tệ, 0 người nào có trí tuệ. Hiện trạng này thể hiện rất rõ việc vận dụng chính sách thu hút người tài. XH sẽ đên lúc phát trien cân bằng, không cần đầu tư nhà nước nữa vẫn tăng trưởng và pháp luật hoàn thiện có cơ chế minh bạch và phản biện, con người hiểu biết hơn…. lúc đó có cho làm quan cũng hãi vì thiếu năng lực hoặc không muốn vì năng lực của mình trời ban làm việc khác giàu có và hạnh phúc hơn.

Ngày 13/11, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, sát hạch năng lực của 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài ở tỉnh này.

Theo báo cáo của tỉnh Gia Lai, cả 13 trường hợp tuyển dụng đều chung kết quả cụ thể như sau: Về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn: đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về tuyển dụng công chức.

Kết quả thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao: được đơn vị nơi công tác nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Kết quả về trình độ, năng lực: có trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác của đơn vị.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét thống nhất không hủy bỏ quyết định tuyển dụng 13 trường hợp vào công chức theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Bộ Nội vụ khẳng định 13 trường hợp tuyển dụng ở Gia Lai không đúng quy định

Trước đó, năm 2010, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 39/2010/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai. 13 trường hợp nêu trên được tuyển dụng theo quyết định này. Tuy nhiên, 13 trường hợp này đã bị Bộ Nội vụ “tuýt còi” vì “Không thuộc đối tượng được tuyển dụng đặc biệt theo quy định của pháp luật”.

Trong số 13 trường hợp được tuyển dụng sai quy định có 7 người là người thân của lãnh đạo đương nhiệm và đã nghỉ hưu ở Gia Lai.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận