Giới trẻ Mỹ, Canada chuộng trao đổi đồ hơn mua sắm để tiết kiệm chi phí