Hình ảnh lễ cưới con trai Thứ trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ

13/02/2014 15:51
Hải Băng

(Kênh 13) – Gần đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện bộ ảnh cưới của con trai Thứ trưởng Bộ công An Phạm Quý Ngọ

Đây là bộ ảnh cưới theo đánh giá của chúng tôi là đẹp, mang phong cách Âu Châu và rất bình thường như bao bộ ảnh cưới khác theo phong tục của Việt Nam với đầy đủ mâm quả và sự hiện diện của đại diện 2 bên gia đình.

Hãy cùng Kênh 13 ngắm trọn bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của con trai Thứ trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ:

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1

 

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo9812

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo981

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo5711

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo5564

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo321

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo111221

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo6684

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1124

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo55563

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo6676

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1125

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo5563

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1123

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1121

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo553

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo332

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo1112

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo771

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo221

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo77

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo45

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo111

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo44

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo22

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo12

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo11

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo88

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo9

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo81

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo8

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo7

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo6

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo5

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo4

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo3

hinh-anh-le-cuoi-con-trai-thu-truong-bo-cong-an-pham-quy-ngo2

Xem thêm bài viết về Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời:

Lung Việt

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận