Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng

29/11/2013 09:19
Tường Vân

Nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân năm 2012 đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011.

Theo báo cáo kiểm toán Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) năm 2012, Kiểm toán Nhà nước cho biết, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ là 9,18 triệu đồng một người mỗi tháng, tăng 30% so với 2011 (7,04 triệu). Trong khi đó, năng suất lao động giảm 2% so với 2011.

“Như vậy, năm 2012 tốc độ tăng tiền lương tại công ty mẹ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động, chưa phù hợp theo quy định”, báo cáo kết luận.

Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên tại VNPT năm 2012 là 9,59 triệu đồng, giảm 7% so với năm 2011 (10,28 triệu đồng). Trong khi đó, mức bình quân của Ban quản lý điều hành là 50,8 triệu đồng một tháng (kiểm toán không đưa ra con số so sánh với năm 2011).

1369989128379

Kiểm toán Nhà nước cho biết, doanh thu tính lương của VNPT bao gồm doanh thu kinh doanh, hoạt động tài chính. Tuy nhiên, công ty mẹ xác định doanh thu chưa đúng phải điều chỉnh giảm doanh thu theo kết quả kiểm toán làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Tại Công ty Thông tin di động (Mobifone) lương bình quân nhân viên năm 2012 cũng tăng 6% so với 2011, đạt 13,22 triệu đồng, thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Còn thu nhập bình quân là 14,99 triệu đồng, tăng 6,99% so với 2011. Với ban lãnh đạo, tiền lương bình quân là 46,68 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 62,68 triệu đồng.

Tại báo cáo, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, công ty mẹ của VNPT được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 theo quyết định số 4878. Trong đó, đơn giá tiền lương là 112,46 đồng trên 1.000 đồng doanh thu, giảm 7,6% so với 2011. Đối với bộ máy quản lý, chế độ tiền lương được chi trả theo quyết định của Hội đồng quản trị và thỏa ước lao động tập thể được Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội ký vào tháng 7/2009.

Còn tại Nghị định 51 về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo, quản lý các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nêu rõ mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty chuyên trách của tập đoàn kinh tế có mức lương cơ bản là 36 triệu đồng một tháng. Tương tự đối với tổng giám đốc hoặc giám đốc là 35 triệu đồng. Các lãnh đạo khác lương dao động từ 29 đến 32 triệu đồng. Đối với chủ tịch tại các tổng công ty mức lương cơ bản dao động từ 31-33 triệu đồng, tổng giám đốc là 30-32 triệu mỗi tháng.

(VnExpress)

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận