Album ảnhAlbum khác

Mỹ nhân có vòng một “Top 10” thế giới mê Man City

Tại đảo quốc sương mù, Holly Peers là một tên tuổi nổi tiếng trong giới showbiz. Sở hữu thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng một tuyệt mỹ, Holly thường xuyên được các tạp chí đàn ông mời làm mẫu ảnh.  
1,027Lượt xem
Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại thành phố Manchester nhưng thay vì dành tình yêu cho M.U, chân dài 25 tuổi lại rất ngưỡng mộ Man City.

Năm 2010, mỹ nhân này vinh dự xếp thứ 6 trong danh sách 100 người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh cho tạp chí Nuts bầu chọn. Năm 2013, Holly Peers lại nằm trong tốp 10 người đẹp có vòng một hấp dẫn nhất thế giới do Nuts bầu chọn.Sinh ra tại...

Cảm nhận
Kết bạn với Kênh 13 để nhận tin nóng hổi.