Năm 2014: Tiếp tục hỗ trợ DN, thúc đẩy sản xuất- kinh doanh

23/12/2013 17:33
Tường Vân

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp ở các lĩnh vực của nền kinh tế đã gồng mình để tồn tại và phát triển.

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, năm qua Chính phủ đã có nhiều chính sách quan trọng tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và doanh nghiệp. Những hỗ trợ này sẽ được tiếp tục và đẩy mạnh hơn trong năm tới 2014.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ và các địa phương ngày 23-12 cho biết, trong năm qua, việc điều hành chính sách tiền tệ đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Lãi suất đã được điều hành giảm dần phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến của lạm phát, góp phần tháo gỡ khó khăn về chi phí vay vốn cho doanh nghiệp, theo đó, mặt bằng lãi suất huy động giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm so với đầu năm; lãi suất của các khoản vay cũ cũng đã được giảm.

Công tác theo dõi, thanh tra, kiểm soát chất lượng tín dụng được tăng cường, bảo đảm an toàn hệ thống, ngăn ngừa nợ xấu gia tăng; nợ xấu từng bước được xử lý với tốc độ gia tăng bình quân giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã đem lại một số kết quả bước đầu.

Tính đến ngày 15-11-2013, VAMC đã mua được tổng số nợ xấu của các ngân hàng với số dư nợ gốc 17.392 tỷ đồng và giá mua là 13.711 tỷ đồng; dự kiến đến cuối năm 2013, VAMC sẽ mua được tối thiểu 30-35 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Xây dựng các văn bản quy định thực hiện các chính sách tài khóa linh hoạt nhằm hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu thuế GTGT, thuế TNDN, thuê đất, sử dụng đất, hoàn tiền thuế bảo vệ môi trường… nhằm giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp; trình Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng giảm thuế đối với hoạt động đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội và căn hộ có diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đ/m2; giãn thời gian nộp đối với một số sắc thuế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 23/2013/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1-4-2013 giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu là 10-15% và từ lần thứ hai trở đi là 2%. Các giải pháp về phí trước bạ, giảm tiền thuê đất đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy thị trường ô tô, xe máy và xử lý hàng tồn kho của doanh nghiệp bất động sản.

Tính đến tháng 11-2013, tổng cộng số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất được giảm, giãn thời hạn nộp là khoảng 11.370 tỷ đồng, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất- kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh tiệu thụ hàng hoá.

Từ những kết quả trên, việc phát triển doanh nghiệp đã có những dấu hiệu cải thiện.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được báo cáo tại Hội nghị đã chỉ rõ những giải pháp cơ bản, cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất cho doanh nghiệp.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2014 tình hình triển khai thực hiện gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khẩn trương đưa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động. Hình thành mạng lưới hệ thống thông tin hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ, các chương trình liên kết ngành, vùng, tham gia vào chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các đối tượng tham gia.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc, trông giữ trẻ, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận vốn, đất đai, đầu tư xây dựng, đăng ký thành lập và giải thể doanh nghiệp…

Tập trung tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty

Về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án được duyệt.

Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty. Tổ chức lại một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cho phù hợp với thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, giảm và bán toàn bộ vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo nguyên tắc thị trường và lộ trình đã được phê duyệt. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu; Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, bảo đảm hoạt động đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Có giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng tiết kiệm đất đai, nhà xưởng, đồng thời tăng nguồn thu cho nhà nước và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng.

(Xã Luận)

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận