Album ảnhAlbum khác

Ngắm: Nữ phóng viên quyến rũ yêu Chicharito

406Lượt xem
Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có uy tín tại Mexico. Yêu thể thao, Gaby Ramirez rất đam mê bóng đá và thần tượng của cô chính là tiền đạo đồng hương đang thi đấu cho MU – Chicharito.

Gaby Ramirez là siêu mẫu hàng đầu tại Mexico, thậm chí đã có lần cô cởi đồ để lên bìa tạp chí dành cho đàn ông Playboy. Nhưng không chỉ có sắc đẹp, Gaby Ramirez còn là một cô gái cực kì tài năng khi trở thành một phóng viên thể thao có...

Cảm nhận
Kết bạn với Kênh 13 để nhận tin nóng hổi.