Album ảnhAlbum khác

Người đẹp Gremio và nụ cười mê hoặc

272Lượt xem
Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều của thiếu nữ càng nở rộ và không có gì lạ khi cô nàng dấn thân vào nghiệp người mẫu. Bắt đầu từ việc chụp hình quảng cáo cho các hãng sản phẩm nhỏ tại địa phương, sự nghiệp của Caroline đã dần có những bước thăng tiến để đưa cô lên thành một trong những gương mặt rất ăn khách.

Caroline Alves là một trong những hoa hậu xinh đẹp bật nhất của của CLB Gremio, Brazil. Không một chút e dè khi trút xiêm y trước ống kính máy quay, mỹ nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp hình thể của bản thân. Khi bước vào tuổi xuân, nét yêu kiều...

Cảm nhận
Kết bạn với Kênh 13 để nhận tin nóng hổi.