Nợ có khả năng mất vốn của BIDV tăng mạnh

15/02/2014 15:04
Tường Vân

(Kênh 13) – Nợ có khả năng mất vốn đến cuối năm 2013 của BIDV là 2.833 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã BID-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2013.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 4 đạt 4.199 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và cả năm 2013 tăng 6,5% đạt 14.069 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 4 đạt 664 tỷ đồng và cả năm 2013 đạt 2.456 tỷ đồng.

Trụ sở chính của BIDV.

Trụ sở chính của BIDV.

Cũng trong quý 4, hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 78 tỷ đồng và cả năm đạt 163 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư quý 4 đạt 909 tỷ, lũy kế cả năm đạt 924 tỷ đồng; hoạt động khác trong quý 4 đạt 473 tỷ, lũy kế cả năm đạt 959 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của BIDV trong quý 4 tăng 10,3% lên 3.764 tỷ đồng và cả năm 2013 đạt 11.846 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2012.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV đã tăng mạnh lên 2.514 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với 1.028 tỷ của cùng kỳ năm trước và cả năm phải trích lập 6.536 tỷ đồng dự phòng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của BIDV giảm 0,84% so với cùng kỳ xuống 949,4 tỷ đồng và cả năm 2013 đạt 4.065 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2013, BIDV cho vay khách hàng đạt 391.036 tỷ đồng, và huy động từ khách hàng 339.135 tỷ đồng, tăng gần 12%; tỷ lệ nợ xấu là 1,86%.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn đến cuối năm 2013 là 2.833 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tổng tài sản của BIDV đạt 548.511 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 3.607 tỷ đồng.

(VnEconomy)

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận