Rơm rạ làm nên dự án

23/12/2013 10:10
Lung Việt

"Tôi yêu nông nghiệp" là tiêu chí hoạt động của các thành viên trong Câu lạc bộ True Action của Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Mục tiêu của True Action là mang đến những nghiên cứu, thành tựu về khoa học nông nghiệp nhằm giúp người nông dân thụ hưởng lợi ích từ những nghiên cứu đó.

(Doanh nhân Sài Gòn)

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận