Sinh viên nghĩ gì về tin “sinh viên hoạt động mạại dââm… lần 4 bị buộc thôi học”?

Sinh viên nghĩ gì về tin “sinh viên hoạt động mạại dââm… lần 4 bị buộc thôi học”?

30/10/2018 20:54
Long Nhất

Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ CĐ, trung cấp hệ chính quy nếu hoạt động m.ạ.i d.â.m đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Sinh viên nghĩ gì?

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mạại dââm… lần 4 bị buộc thôi học"?

Ảnh minh họa

B.á.n d.â.m” lần thứ 4 bị buộc thôi học đã được áp dụng cho SV đại học

Dù quy định này mới dừng ở mức dự thảo đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, nhưng theo tìm hiểu của Tuổi trẻ, hình thức kỷ luật này đã được Bộ GD- ĐT chính thức áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tất cả các ngành đào tạo từ năm 2016.

Theo đó, Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chính thức có hiệu lực từ tháng 5-2016 của Bộ GD- ĐT quy định rõ: sinh viên hệ đại học chính quy sẽ lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học tương ứng với vi phạm hoạt động m.ạ.i d.â.m lần thứ 1,2,3 và 4.

Xử lý từ cảnh cáo: sẽ thông báo cho gia đình

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, hình thức kỷ luật của học sinh, sinh viên từ cảnh cáo trở lên sẽ được lưu vào hồ sơ và thông báo cho gia đình.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, nhà trường phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

Xem video:

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

Posted by Tin Thường Nhật on Tuesday, October 30, 2018

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận