ông Đinh La Thăng
Có thể bạn quan tâm
Cái gì lật ông Đinh La Thăng: công việc hay tham vọng?

Cái gì lật ông Đinh La Thăng: công việc hay tham vọng?

Quyết định của Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu lãnh...

Ông Đinh La Thăng: Sai một ly đi ngàn dặm

Ông Đinh La Thăng: Sai một ly đi ngàn dặm

Thời gian lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh La Thăng đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn...

Công và Tội của Ông Đinh La Thăng

Công và Tội của Ông Đinh La Thăng

Mấy ngày nay, rầm rĩ trên các phương tiện truyền thông, cả báo giấy báo mạng, rồi các trang điện tử cá nhân, các quán...

Vì sao ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo?

Vì sao ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo?

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ...

63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu: Cứu không nổi thì phá sản

63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu: Cứu không nổi thì phá sản

Bộ Công Thương đã có các phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu, thua lỗ. Số liệu từ Bộ Công Thương cho...

Bắt đầu xử lý khối tài sản 63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu

Bắt đầu xử lý khối tài sản 63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu

Bộ Công Thương đã có các phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu, thua lỗ. Số liệu từ Bộ Công Thương cho...