Vietcombank lãi nghìn tỷ quý IV, nợ có khả năng mất vốn tăng gấp đôi

17/02/2014 17:07
Tường Vân

(Kênh 13) – Trong năm 2013, Vietcombank tăng mạnh gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác. Tổng tài sản tăng hơn 52.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2013.

Theo đó, trong quý IV thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 2.735,44 tỷ đồng, tăng 12,2% cùng kỳ 2012.

Trong các hoạt động kinh doanh của Vietcombank quý này, có 2 hoạt động có lợi nhuận giảm là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh từ 206,08 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn hơn 61,1 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm mạnh hơn 71% còn 150,56 tỷ đồng

Các hoạt động khác của Vietcombank trong kỳ đều có lợi nhuận tăng. Trong đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đã có lãi hơn 7,08 tỷ đồng từ lỗ hơn 61,7 tỷ đồng quý IV/2012.

Nguồn Internet

Nguồn Internet

Hoạt động dịch vụ quý này đạt lợi nhuận 431,97 tỷ đồng, tăng 12,06%; hoạt động khác cũng lãi 507,54 tỷ đồng, tăng 30,2% so cùng kỳ 2012.

Sau khi trừ đi chi phí và dự phòng rủi ro tín dụng, Vietcombank lãi trước thuế 1.752,67 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.343,73 tỷ đồng trong quý IV/2013, tăng lần lượt 27,9% và 27,4% so cùng kỳ 2012.

Lũy kế cả năm 2013, Vietcombank đạt thu nhập lãi thuần 10.792,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 10.941,05 tỷ đồng của 2012.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 5.744,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.371,27 tỷ đồng; giảm nhẹ so với lần lượt 5.764,3 tỷ đồng và 4.421 tỷ đồng của 2012.

Lợi nhuận thuần (sau khi trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số) trong quý IV đạt 1.335,7 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ 2012. Cả năm đạt 4.352,74 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 4.397,5 tỷ đồng của 2012.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2013 đạt 1.878 đồng, tăng so với mức 1.623 đồng của 2012.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản của Vietcombank đến 31/12/2013 đạt 467.459 tỷ đồng, tăng tới 52.970 tỷ đồng so cuối 2012.

Tổng tiền gửi của khách hàng cuối 2013 đạt 330.305,92 tỷ đồng, tăng trưởng 15,74%. Cho vay khách hàng đạt 274.314,12 tỷ đồng, tăng trưởng 13,74% so cuối 2012.

Trong cơ cấu tổng dư nợ cho vay, nợ có khả năng mất vốn đến 31/12 đạt 2.977,56 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 1.456,09 tỷ đồng của cuối 2012.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 2,6%.

Báo cáo tài chính của Vietcombank cũng cho biết, tính đến 31/12, tiền gửi của ngân hàng này tại Ngân hàng Nhà nước lên tới 24.847,77 tỷ đồng, tức là tăng hơn 9.100 tỷ đồng so đầu năm. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ đạt tới hơn 19.450 tỷ đồng, tăng 10.921,5 tỷ đồng.

Tiền gửi của Vietcombank tại các tổ chức tín dụng khác cũng tăng vọt từ 60.509,08 tỷ đồng cuối 2012 lên 81.852,91 tỷ đồng cuối 2013, tức tăng 21.343 tỷ đồng, chủ yếu là tăng ở tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ.

Cũng đến cuối 2013, tổng số nhân viên của Vietcombank là 13.864 tỷ đồng, tăng gần 230 người so với cuối 2012.

Tổng Hợp

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận