Ý nghĩa cái tên Hồ Chí Minh của Bác

13/07/2013 14:59
Mai Phương
  • Trong chữ Hán; 胡志明
  • Hồ là Cổ và Nguyệt
  • Chí là Sĩ và Tâm
  • Minh là Nhật và Nguyệt

ho-chi-minh13072013

  • Từ điển tích cổ có ý nghĩa là;
  • 1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
  • 2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
  • 3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).
  • Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận