Ba Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị k.ỷ lu.ật liên quan đến dự á.n Trung Quốc

Ba Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị k.ỷ lu.ật liên quan đến dự á.n Trung Quốc

09/07/2019 08:05
Long Nhất

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bị cảnh ca’o, còn Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông nhận k.ỷ l.u.ật khiển tra’ch.

Từ ngày 2 đến 4/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37 xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.u.ật Ban cá.n sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và một số cá nhân về các vi ph.ạ.m, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã k.ỷ l.u.ật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cá.n sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng c.ô.ng ty đường sắt Việt Nam.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công. Ảnh: VGP

Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng khiển trách hai Ủy viên Ban cá.n sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng c.ô.ng ty Hàng hải Việt Nam.

Cơ quan kiểm tra đề nghị Ban Bí thư xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.u.ật Ban cá.n sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường – nguyên Ủy viên Ban cá.n sự đảng, nguyên Thứ trưởng GTVT.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật. Ảnh: Võ Hải

Trước đó, tại kỳ họp thứ 35 (từ ngày 24 đến 26/4), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cá.n sự Đảng Bộ GTVT đã vi ph.ạ.m ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, b.uông l.ỏ.ng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, để x.ảy ra nhiều vi ph.ạ.m trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc đơn vị này.

Nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng (đã bị kh.ai tr.ừ Đảng, đang bị ph.ạ.t t.ù) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi ph.ạ.m, kh.u.yết điểm của Bộ GTVT.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được cho có vi ph.ạ.m, kh.u.yết điểm trong việc th.a.m m.ưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện c.ổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Ba Thứ trưởng GTVT gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi ph.ạ.m, kh.uyết điểm trên và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được ph.â.n c.ô.ng.

“Vi ph.ạ.m của Ban cá.n sự Đảng Bộ GTVT và những cá nhân nêu trên đã g.ây th.ất th.o.át lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấ.u đến uy tín của tổ chức Đảng và ng.ành gi.ao th.ông vận tải, gây bứ.c xú.c trong xã hội, đến mức phải xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.u.ật”, thông báo của cơ quan kiểm tra nêu.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết cần c.ô.ng an đ.iều tra vụ “bút ph.ê”, “tin nhắn” của Thứ trưởng.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ ngày 30/1, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết đã báo ca’o Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Tổng cục Cảnh s.á.t (Bộ Công an) điều tra làm rõ việc báo chí ph.ả.n ánh Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường có “bút ph.ê” và “tin nhắn” với doanh nghiệp.

“Bút ph.ê” là đúng thẩm quyền

Liên quan tới vụ việc Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị một doanh nghiệp t.ố ca’o có “bút ph.ê”, ông Thăng khẳng định, việc văn bản của các cơ quan, doanh nghiệp gửi đến Bộ thì Bộ trưởng hay Thứ trưởng có bút ph.ê giao nhiệm vụ cho đơn vị cụ th.ể để x.ử lý văn bản, đây là việc làm bình thường như tất cả các cơ quan khác. Nghĩa là văn bản gửi đến thì phải có bút ph.ê giao nhiệm vụ.

Trong văn bản của Bộ ban hành từ tháng 1 đã ghi rõ bút ph.ê chỉ là chuyển thông tin giữa các cơ quan đơn vị, tuyệt đối không phải là căn cứ ưu tiên để xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư… Như vậy, việc Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường có bút ph.ê vào c.ô.ng văn đề nghị của doanh nghiệp gửi đến là đúng th.ẩ.m quyền, đúng quy định.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần