Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

19/05/2017 16:51
Linh

Qua thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Cần Thơ phát hiện 6 tập thể, 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XII) trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị TP. Cần Thơ đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành đồng thời ở các cấp từ thành phố đến cơ sở.

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, có 6 tập thể và 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả kỷ luật khiển trách 1 tập thể; nhắc nhở 5 tập thể; kỷ luật cảnh cáo 2 cá nhân; kỷ luật khiển trách 9 cá nhân; xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 4 cá nhân và nhắc nhở 17 cá nhân.

Ông Mai Thanh Dân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo kết quả công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp

Ông Mai Thanh Dân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo kết quả công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp

Có 22 cá nhân vi phạm quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả kỷ luật khiển trách 15 cá nhân, cảnh cáo 5 cá nhân, cách chức 1 cá nhân, đang xem xét xử lý 1 cá nhân.

Theo ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ, trên cơ sở kiểm điểm, cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm sau khi kiểm điểm.

“Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy hàng năm cũng xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 và kiểm điểm hàng năm. 

Trong kiểm điểm phải đánh giá, nhận diện được các tập thể, cá nhân có biểu hiện, từ đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” ông Dân nhấn mạnh.

Theo VOV

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần