Cơ quan Công an vào cuộc điều tra sai phạm của Tất Thành Cang?

Cơ quan Công an vào cuộc điều tra sai phạm của Tất Thành Cang?

05/12/2018 07:46
Mèo Moon

“Không có ông lãnh đạo nào liên quan đến vụ việc này mà dốt, vô tư và công tâm cả. Khi họ không dốt, không công tâm đó là dấu hiệu bất thường”.

Phải làm triệt để

Trước đó, Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy th.à.n.h phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đề xuất x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t một vị đương nhiệm Phó bí thư Th.à.n.h ủy – ông Tất Th.à.n.h Cang, vì vi phạ.m các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đ.ầ.u tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất đ ộng sản…

Điều này càng có ý nghĩa hơn khi quyê’t định này lại được công khai rộng rãi trong dư luận và nhân dân – điều mà có lẽ từ trước tới nay hiếm địa phương nào dám làm.

Bình luận về vụ việc này, trao đổi với pho’ng viên Báo Điện t.ử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu IV cho rằng, Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy th.à.n.h phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyê’t định hết sức đúng đắn, và đa’ng hoan ng.h.ênh.

“Điều này cũng cho thấy Đảng đã nói là làm, đồng thời khẳng định quyê’t tâm của m.ì.nh trong công tác phòng, chô’ng tham nhũng, làm trong sạch bộ máy bằng việc x.ử lý n.g.h.i.ê.m minh các sai phạm của tập thể cá nhân không có vùng câ’m”, Tướng Thước đa’nh giá.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quận khu IV.

Tuy nhiên, dư luận kỳ vọng cơ quan có thẩm quyền làm rõ “người bí ẩn” (nếu có) đứng sau chỉ đạo hoặc đồng lòng để ông Cang ký quyê’t định, chuyển nhượng đất có nguy cơ gây thất thoát lớn.

Về việc này, nguyên Tư lệnh quân khu IV cho rằng: “Việc ông Cang có dính líu đến những vi phạ.m của công ty Tân Thuận trong một thời gian dài như vậy thì chắc không chỉ riêng ông Cang phải chịu trách nhiệm.

Nếu đứng sau ông Cang mà còn ca’n bộ khác có liên quan thì phải làm rõ, làm triệt để.

Một vụ việc lớn như thế này thì không thể một m.ì.nh ông Cang làm được. Nếu chỉ x.ử lý một m.ì.nh ông Cang thì mới làm “nửa vời” chứ chưa giải quyê’t được tận gốc vấn đề”, Tướng Thước đa’nh giá.

Cơ quan Công an cần vào cuộc điều tra

Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiê’n lược (Bộ Công an) cho rằng, việc Th.à.n.h ủy th.à.n.h phố Hồ Chí Minh đề nghị kiểm điểm ông Cang chính là gỡ nút thă’t q.u.a.n t.r.ọ.n.g để đi đến cùng sự việc.

Cũng theo Tướng Cương, những vi phạ.m liên quan tới ông Cang có dấu hiệu lợi ích nhóm rất rõ ràng.

“Không có ông lãnh đạo nào liên quan đến vụ việc này mà dốt, vô tư và công tâm cả. Họ đủ hiểu biết để thực thi công vụ, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Cương – Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiê’n lược, Bộ Công an.

Nếu nói vi phạ.m là do trình độ hạn chế thì đó là cách lý giải có tính ngụy biện, che đậy tâm đen của họ.

Tôi cho rằng, cơ quan có thẩm quyền chưa nên tin ca’n bộ vi ph.ạm lý giải nguyên nhân theo kiểu vi ph.ạm là do cơ chế, hay trình độ có hạn. Không có chuyện đó đâu”, Tướng Cương nói.

Từ những phân tích trên, Tướng Lê Văn Cương cho rằng, cơ quan điều tra cần vào cuộc làm rõ những dấu hiệu bất trong vụ việc nói trên:

“Vụ việc thể hiện rõ dấu hiệu lợi ích nhóm “đ è” lên lợi ích số đông. (Có thể) họ đã chia sẻ lợi ích với nhau trong bóng tối. Khi họ không dốt, không công tâm đó là dấu hiệu bất thường.

Do đó, cơ quan cảnh sa’t điều tra phải vào cuộc làm rõ chuyện này”, Tướng Cương nói. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Th.à.n.h uỷ th.à.n.h phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về kê’t quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạ.m, kiểm điểm xem xe’t thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t đối với đảng viên vi ph.ạm liên quan đến Dự a’n khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Trước đó, kê’t luận về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn một th.à.n.h viên đ.ầ.u tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Th.à.n.h ủy) ba’n hơn 320.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Th.à.n.h ủy th.à.n.h phố Hồ Chí Minh cho rằng, Phó bí thư thường trực Tất Th.à.n.h Cang đã chấp nhận chủ trương chuyển nhượng không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định.

Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy đã thống nhất kê’t luận ông Tất Th.à.n.h Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Th.à.n.h ủy có những vi ph.ạm cụ thể sau:

Quyê’t định không đúng thẩm quyền; vi phạ.m các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đ.ầ.u tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản;

Không đảm bảo quy trình, nguyên tắc x.ử lý công việc của Đảng bộ th.à.n.h phố;thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyê’t định của m.ì.nh.

Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy thống nhất đề xuất k.ỷ l.u.ậ.t ông Tất Th.à.n.h Cang và giao cho Ủy ban Kiểm tra Th.à.n.h ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xe’t x.ử lý theo quy định của Đảng…

Ông Tất Th.à.n.h Cang cũng bị cho là không báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Th.à.n.h ủy trước khi quyê’t định, khiến việc chuyển nhượng đất có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ Th.à.n.h phố.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần