Con trai ông Nguyễn Bá Thanh ‘hết đường thăng tiến trong đảng’

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh ‘hết đường thăng tiến trong đảng’

14/05/2019 20:43
Long Nhất

Ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian h.ôn nh.ân hợp pha’p.

Ngày 14/5, Ban Bí thư họp xem x.ét, thi hành k.ỷ lu.ậ.t ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ các cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pha’p.

Ông Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hành vi của ông Cảnh kết luận là vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cá’n bộ, đảng viên, nhất là cá’n bộ lãnh đạo chủ ch’ốt, người đứng đầu các cấp.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức k.ỷ lu.ậ.t. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, tính chất, mức độ vi phạm, khuyế’t điểm của ông Nguyễn Bá Cảnh là n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan c.ô.ng tác và cá nhân nên cần phải áp dụng hình thức k.ỷ lu.ậ.t nghiêm minh theo quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý k.ỷ lu.ậ.t đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyê’t định thi hành k.ỷ lu.ậ.t ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, và tiến hành bỏ phiếu xem xét k.ỷ lu.ậ.t đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó ban Thường trực Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Với 35/43 số phiếu đồng ý, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. Ông Cảnh được xá.c định là vi phạm Điều 5 luật Hôn nhân và gia đình, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo quy trình, Thành ủy Đà Nẵng trình Ủy ban Kiểm tra trung ương báo cáo Ban bí thư xem xét, quyê’t định k.ỷ lu.ậ.t theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh (cố Trưởng ban Nội chính Trung ương, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Ông Cảnh từng học Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đi du học ở Anh. Sau khi học xong, ông Cảnh về nước giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành đoàn từ năm 2011, rồi Bí thư Thành đoàn.

Ngày 16/8/2017, ông Nguyễn Bá Cảnh được phân c.ô.ng giữ chức Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần