Cục trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường bị cách mọi chức vụ vì để Formosa tiếp tục x.ả th.ải

Cục trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường bị cách mọi chức vụ vì để Formosa tiếp tục x.ả th.ải

27/06/2019 09:09
Long Nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thi hành k.ỷ lu.ậ.t hành chính bằng hình thức cách chức đối với ông Lương Duy Hanh – Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) do những sai phạm trong sự cố môi trường do Formosa gây ra tại 4 tỉnh miền Trung.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ông Lương Duy Hanh sẽ được điều động sang đơn vị khác làm việc. Theo nguồn tin của PV Dân trí, ông Hanh sẽ về c.ô.ng tác tại Vụ Pháp chế.’

 

Trước đó, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành k.ỷ lu.ậ.t đảng, k.ỷ lu.ậ.t hành chính đối với đảng viên, c.ô.ng chức, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thi hành k.ỷ lu.ậ.t Đảng bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Mai Thanh Dung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thi hành k.ỷ lu.ậ.t hành chính bằng hình thức Giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với ông Mai Thanh Dung.

Cục trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường bị cách mọi chức vụ vì để Formosa tiếp tục x.ả th.ải

Ngoài ra, Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành k.ỷ lu.ậ.t đảng hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo; đồng thời, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Bên cạnh việc tổ chức kiểm điểm và thi hành x.ử lý k.ỷ lu.ậ.t đối với một số cá nhân liên quan, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã và đang tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pha’p khắc phục những tồn tại, hạn chế khu.y.ết điểm và tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pha’p nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả c.ô.ng tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Như Dân trí đã phản ánh, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản c.ô.ng bố quyê’t định k.ỷ lu.ậ.t của Ban Bí thư đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ về những sai phạm liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra tại miền Trung.

Ban Bí thư kết luận, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên – Môi trường nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo c.ô.ng tác thanh tra, kiểm tra, gia’m sa’t và hậu kiểm, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều sai phạm trong c.ô.ng tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g cho môi trường và đời sống của nhân dân; làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cục trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường bị cách mọi chức vụ vì để Formosa tiếp tục x.ả th.ải
Ban Bí thư quyê’t định thi hành k.ỷ lu.ậ.t cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang. Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị k.ỷ lu.ậ.t cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Còn theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Lương Duy Hanh – Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu gia’m sa’t việc thực hiện các c.ô.ng trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi c.ô.ng xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thẩm định, đa’nh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Tổng cục Môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đa’nh giá tác động môi trường.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần