Lan Khuê bị đ.u.ổi khỏ.i đêm chung kê’t Hoa hậu tại Trung Quốc vì tu.yê.n b.ố HS, TS là của Việt Nam

Lan Khuê bị đ.u.ổi khỏ.i đêm chung kê’t Hoa hậu tại Trung Quốc vì tu.yê.n b.ố HS, TS là của Việt Nam

28/12/2018 09:57
Mèo Moon

Hoa hậu Lan Khuê đ.ã vì lợi ích dân tộc và đất nước mà bỏ qu.a l.ợi ích b.ản thân một h.à.n.h động cần được tuy.ên dư.ơng. Lan Khuê đã m.ất quy.ề.n thi ứn.g x.ử tr.ong đêm chung kê’t Miss World, tại nước chủ nhà Trung Quốc vì cô ca.n đả.m lồng ghép h.ì.n.h ảnh bản đồ Việt Nam kh.ẳng đ.ịnh c.hủ qu.yền với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa vào video giới thiệu bản thân. Do đó, cô không được vào Top 5+1 để thi ứng x.ử như thô.ng báo ban đ.ầ.u.

B.ất ch.ấp th.iệt t.hòi cho bản thân, cô đã làm một việc đa’ng trâ.n quí!

Bên cạnh đó, Lan Khuê còn v.ô cớ bị lo.ại ra kh.ỏi tiết mục múa mở màn Dances of the world trong đêm chung kê’t, dù trước đó đã được chọn biểu diễn. Đại diện Việt Nam là một trong 5 thí sinh được lựa chọn sẽ trình diễ.n đi.ệu múa của đất nư.ớc m.ì.nh nhưng phần trình diễn của Việt Nam đã bị thay thế bởi nước chủ nhà Trung Quốc, cũng làm cho kha’n giả đặ.t câu hỏi tại sao?

 

Mất đi vị trí vai trò “first face” với tiết mục múa mở m.àn Dances of the world ở phút 89 không một lời g.iải thích từ BTC từng khiến Lan Khuê kh.óc cạ.n nư.ớc m.ắt.
Nhưng cô ga’i sinh năm 1992 vẫn khiến mọi người tự hào vì th.à.n.h tích Top 11 của m.ì.nh m.ang lại, đặc biệt cô nhận được lời kh.en đầy lòng can đả.m kh.i m.ang câu chuyện khẳng định c.hủ quy.ền biển đảo quê hương Tổ quốc Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam tuyê.n b.ố trước toàn thế giới.

Đại diện Trung Quốc tại cuộc. thi năm nay bị ch.ê ké.m să’c.

Viết trên trang facebook của m.ì.nh, Lan Khuê chia sẻ:

“Điều gì không gi.ê’t được tôi sẽ khi.ến tô.i mạ.nh m.ẽ hơn.

Tôi vẫn t.ồn tại và vẫ.y vù.ng ở tậ.n đ.áy vì tôi biết có biết bao con người ở đất nước tôi đang ngày đêm ch.ung tay, đoàn kê’t vì dải băng Việt Nam mà tôi đang đeo.
Tôi kh.óc cạ.n n.ước m.ắt khi tôi không được xuất hiện mở màn Dances of The World.

Tôi sững sờ với điểm số khi các phần thi của m.ì.nh đều được đ.a’n.h giá cao và nhận được sự trầm trồ từ các thí sinh. Nhưng không sao sóng gió đã đi qua. Mọi thứ đã ở lại phía sau. Những só.ng gi.ó này là động lực để tôi phải làm điều gì trong tương lai để tiế.ng nói của đất nước tôi mạ.nh mẽ hơn, có trọn.g lượn.g hơn.”

Vâng, Lan Khuê của chúng ta đấy, một nhân cách đa’ng trọ.ng, một tự hào chung cho phụ nữ Việt Nam nhưng q.u.a.n t.r.ọ.n.g hơn cũng là một chứng cứ làm không ít người bẽ. bà.ng.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận