Ông Lê Thanh Thản chỉ phải nộp ph.ạt 500 triệu là hết t.ộ.i

Ông Lê Thanh Thản chỉ phải nộp ph.ạt 500 triệu là hết t.ộ.i

11/07/2019 18:41
Long Nhất

Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh vừa bị k.h.ở.i t.ố về t.ộ.i L.ừa dô’i khách hàng. Theo luật sư, t.ộ.i d.a.n.h này hiê’m gặp và có thể bị t.ù gi.a.m tới 5 năm hoặc n.ộp ph.ạt tới 500 triệu đồng. Ngày 10/7, VKSND TP. Hà Nội cho biết đã ph.ê chuẩn quyê’t định k.h.ở.i t.ố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh về hành vi L.ừa d.ố.i khách hàng, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình s.ự 2015.

Trước đó, sáng 9/7, Cơ quan đ.iều tr.a Công an TP. Hà Nội, dưới sự gia’m sa’t của VKSND TP. Hà Nội đã tiến hành kh.ám x.ét và thu gi.ữ nhiều tài liệu tại Trụ sở Công ty này tại bán đ.ảo Linh Đàm (Hà Nội).

Xoay quanh t.ộ.i d.a.n.h “L.ừa d.ối khách hàng” mà “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị k.h.ở.i t.ố, có nhiều chi tiê’t đáng chú ý.

“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản (ảnh) vừa bị k.h.ở.i t.ố

Thứ nhất, Luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch Công ty TAT Law firm, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) trả lời trên Báo Người Đưa Tin, cho biết trong lịch sử t.ố t.ụ.n.g Việt Nam, đây là đầu tiên có một bị can bị k.h.ở.i t.ố với h.ành vi và t.ộ.i d.a.n.h L.ừa dô’i khách hàng.

Thứ hai, về mức độ n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, Luật sư Trương Anh Tú cho biết: Về cơ bản đây là t.ội ph.ạm ít n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g được quy định trong Bộ luật Hình s.ự Việt Nam.

Với những t.ội ph.ạ.m này cùng lý lịch rất tốt của ông Lê Thanh Thản thì không cần t.ạ.m g.i.a.m trong quá trình đ.iều tr.a mà chỉ cần c.ấ.m đi khỏi nơi cư trú, hay nói cách khác là chỉ cần tại ngoại đ.ể ph.ục vụ quá trình đ.iều tr.a – ông Tú nhận định.

Thứ ba, về khung h.ình ph.ạt, trả lời Zing, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật Chính Pháp) dẫn Điều 198, cho biết mức á.n cao nhất của t.ộ.i d.a.n.h L.ừa dô’i khách hàng là 5 năm t.ù gi.a.m hoặc ph.ạt tiền 500 triệu đồng. Cụ th.ể:

Tập đoàn Mường Thanh của ông Thản có nhiều dự á.n sai ph.ạ.m

Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp d.ị.ch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng th.ủ đoạn gian d.ối khác mà thu lợi bất chính từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị ph.ạt cảnh ca’o, ph.ạt tiền hoặc ph.ạt c.ả.i tạo không gi.a.m gi.ữ đến 3 năm.

Nếu l.ừ.a dô’i khách hàng một cách có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng th.ủ đoạn x.ảo q.u.yệt, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì bị ph.ạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc ph.ạt t.ù từ 1 năm đến 5 năm.

Để quy kết ông Lê Thanh Thản về t.ộ.i L.ừ.a dô’i khách hàng, cơ quan điều tra và Viện Kiểm s.á.t cần thu thập chứng cứ chứng minh ông Thản đã gi.an dô’i với những người mua sản phẩm của doanh nghiệp do ông này làm chủ tịch. Sau đó chứng m.inh bị can đã chiê’m đ.o.ạ.t, hưởng lợi từ 5 triệu đồng trở lên – Luật sư Cường ph.ân tích thêm.

Cũng theo ông Cường, đây mới chỉ là bước đầu của quá trình đ.iều tr.a. Vì thế, trong thời gian tới, cơ quan đ.iều tr.a có th.ể k.h.ở.i t.ố thêm các đồng ph.ạm hoặc k.h.ở.i t.ố bổ sung t.ộ.i d.a.n.h, thậm chí thay đổi t.ộ.i d.a.n.h đã k.h.ở.i t.ố.

Tội L.ừa dô’i khách hàng khác với t.ộ.i L.ừa đ.ả.o chi.ê’m đ.o.ạ.t tài sản

Teo Tiến sĩ – Luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội), về nguyên tắc, t.ộ.i L.ừa d.ối khách hàng cần có người t.ố c.á.o và phải thu thập hợp đồng theo mẫu mà 2 bên đã ký kết.

Trong khi đó, l.ừ.a đ.ảo là h.ành vi dùng th.ủ đoạn để đ.a’nh l.ừ.a khiến người khác tin là thật nhằm chiê’m đ.o.ạ.t tài sản của người đó.

T.ội l.ừ.a đ.ảo có th.ể xảy ra với chủ thể bất kỳ nào, nhưng t.ội L.ừ.a d.ố.i khách hàng chỉ x.ảy ra đối với người bán hàng hóa.

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần