Vì niềm tin công lý, Tất Thành Cang phải bị tr.uy t.ố trước pháp luật và tịch thu khối tài sản nghìn tỷ

Vì niềm tin công lý, Tất Thành Cang phải bị tr.uy t.ố trước pháp luật và tịch thu khối tài sản nghìn tỷ

28/06/2019 14:14
Long Nhất

Ngày 26/6/2019 Tổng Thanh tra Chính phủ đã c.ô.ng bố những sai ph.ạm của chính quyền Tp Hồ chí Minh có rất nhiều sai ph.ạm và việc làm trái pha’p luật của Tất Thành Cang. Trước đó, Theo, kết luận của UBKTTW Ông tất thành Cang đã “vi ph.ạm k.ỷ lu.ậ.t n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.gtới mức phải đề nghị thi hành k.ỷ lu.ậ.t, và hôm nay thanh tra Chính phủ đã kết luận rất rõ ràng, chỉ ra những sai phạm của chính quyền Tp Hồ chí Minh, trong đó có Tất Thành Cang, trong kết luận của UBKT Trung ương đã từng nêu rõ:

Ông ta đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi ph.ạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình x,ử lý c.ô.ng việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pha’p luật trong việc quyê’t định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự á.n, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyê’t pha’t hành cổ phần cho cổ đông chiê’n lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để lĩnh vực được phân c.ô.ng phụ trách có nhiều vi ph.ạm pha’p luật, gây t.h.i.e.t h.a.i lớn cho ngân sách Đảng bộ thành phố.(hàng trăm ngàn tỷ đồng)

Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây cũng đã chỉ rõ UBNDTp Hồ Chí Minh đã vi ph.ạm quy định pha’p luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyê’t định phê duyệt dự án đã để Tất Thành Cang thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, đã lạm quyền ký tắt hợp đồng dự á.n đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã xá định gây t.h.i.e.t h.a.i cho nhà nước 1.200 tỷ đồng. Những vi ph.ạm của ông Tất Thành Cang là rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây bứ.c xú.c trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành k.ỷ lu.ậ.t.

Chính vì điều này, Ngày 19/11/2018 Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM họp đề xuất vụ k.ỷ lu.ậ.t Tất Thành Cang. Có 9 phiếu cảnh cáo, 02 phiếu cách chức và còn lại 4 khiển trách. Một mức đề xuất quá nhẹ không thể chấp nhận được, Khuyết điểm, hay nói một cách khác tội trạng của Tất Thành Cang là rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, cần phải cách chức, khai trừ Đảng và t.r.u.y t.ố trước pha’p luật đó là một việc làm cần thiết và ý nguyện của người dân và cần thượng tôn luật pha’p.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc ngày 19/11/2018 Ban Thường vụ Thành ủy Tp HCM bỏ phiếu đề xuất với mức k.ỷ lu.ậ.t “không tương xứng”t.ội tr.ạng của ông ta, được hiểu ông Tất thành Cang đã thoát t.ội, quái lạ thay một thứ k.ỷ lu.ậ.t lạ thường, làm “ná.t l.ò.ng dân, vui l.ò.ng kẻ ph.ạm tội”. Đến lúc này, có thể khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM là một tổ chức Đảng thiếu tính chiê’n đ.ấu, không pha’t huy được vai trò lãnh đạo của đảng, để hàng loạt các cấp lãnh đạo Thành phố mang tên Bác vi ph.ạ.m luật pha’p, đặc biệt vụ Thủ Thiêm.

Hôm nay, Ban Thường vụ Tp này lại coi thường k.ỷ cương phép nước, thỏa hiệp trước cái xấu, đầu hàng kẻ ph.ạm tội….đã đề xuất mức k.ỷ lu.ậ.t của Tất Thành Cang như không k.ỷ lu.ậ.t vì không đúng với mức độ vi phạm k.ỷ lu.ậ.t n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g này của ông ta và mới đây phân c.ô.ng nhiệm vụ mới cho ông ta Trưởng ban biên tập lịch sử Đảng Tp Hồ Chí Minh làm dư luận bức xúc

Nếu, Tất Thành Cang không bị t.r.u.y t.ố trước pha’p luật để trả giá cho hành vi tội lỗi đã g.ây ra cho đất nước và nỗi oan sai, đ.au kh.ổ tột cùng của người dân Thủ thiêm… sẽ là một cú ta’t vào niềm tin c.ô.ng lý của người dân đối với Đảng, với chính quyền, người dân sẽ nghi ngờ tính x.á.c thực của cuộc chiê’n ch.ố.ng t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tại sao? có củi nhưng không cho vào l.ò, l.ò đang ch.áy nhưng lại vẫn “chọn củi”. Như thế, được hiểu vẫn còn có vùng c.ấ.m, vẫn có thứ ô dù t.ội lỗi.

Nay, đã có thêm chứng cứ vững chắc của Thanh tra Chính phủ b.uộc t.ội Tất Thành Cang đã được gửi lên Bộ chính trị, dư luận đang chờ đợi sự nghiêm minh của pha’p luật, nhân dân h.y vọng niềm tin vào c.ô.ng lý, luật pha’p phải được thực thi Tất Thành Cang phải bị t.r.u.y t.ố trước pha’p luật để trả giá cho hành vi tội lỗi của m.ì.nh

Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần